Podnety pre starostu

Zoznam podnetov pridaných občanmi a návštevníkmi obce Matejovce nad Hornádom.

Zatiaľ neboli podané žiadne podnety.