Preskočiť na obsah

Základná škola

Mgr. Roxana Wallachová

Riaditeľka

zsmatejovce@centrum.sk 0902 370 891

Z histórie

1907

Matejovská rímskokatolícka ľudová škola bola založená v roku 1907. Budovu školy, ktorá pôvodne bola liehovarom, kúpili občania od Jeremiáša Golnera a prebudovali si ju na školu.

1924

Po roku 1924 k základným predmetom patrilo čítanie, písanie, náboženstvo, občianska náuka, recitácia básní, zemepis, dejepis, prírodopis, počtoveda, spev, kreslenie a telocvik. Vysvedčenie sa žiakom dávalo každý štvrťrok. Vyučovanie prebiehalo v jednej miestnosti od 1. do 6. ročníka.

1928/29

Od školského roku 1928/29 bola predĺžená školská dochádzka na osem rokov.

1932

Prestavba školy sa uskutočnila v priebehu školských prázdnin v roku 1932.
Zakúpili sa aj nové učebné pomôcky, 10 nových lavíc, železná pec, nová tabuľa. Dňa 17. decembra 1932 bola rímskokatolícka ľudová škola v Matejovciach nad Hornádom divíziou Československého Červeného kríža vyhlásená za vzorovú školu. 

1938

1. septembra 1938 vznikla dvojtriedna rímskokatolícka ľudová škola. Vyučovanie prebiehalo striedavo predpoludním a popoludní, keď v I. triede boli zadelení žiaci 1. – 3. ročníka a v II. triede to boli žiaci 4. – 8. ročníka.

1945

Po skončení druhej svetovej vojny a po obnovení ČSSR v roku 1945 nastal postupný proces centralizácie a poštátnenia školstva. 

1945/46

V školskom roku 1945/46 dostala Matejovská rímskokatolícka ľudová škola názov Štátna ľudová škola, neskôr Národná škola.

1957

V roku 1957 sa začalo s prácami na dvojtriednej národnej škole v blízkosti kantorského bytu.

1961

14. mája 1961 bola slávnostne odovzdaná do užívania.

2010/2011

Obec má Základnú školu pre 1. – 4. ročník. V školskom roku 2010/2011 do nej nastúpilo 10 žiakov.