Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Matejovce nad Hornádom.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva -audit

ID: 2022/13 – PROFI Audit

960,00 €

15.11.2022

Začiatok účinnosti 16.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2022

Suma s DPH 960,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ PROFI Audit, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo J. Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 44897294

Prílohy

Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí prostriedkov na vzdelávanie

ID: 202213 – Centrum voľného času

419,00 €

7.11.2022

Začiatok účinnosti 7.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH 419,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00188000

Prílohy

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena

ID: 2022/12 – MIGI

4,00 €

7.11.2022

Začiatok účinnosti 7.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH 4,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ MIGI, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 36187232

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

ID: 2022/11 – Jarab Peter

21.10.2022

Začiatok účinnosti 22.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Jarab Peter

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

ID: 202210 – Brantner Nova

7.10.2022

Začiatok účinnosti 7.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Brantner Nova

Dodávateľ - Sídlo Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31659641

Prílohy

Zmluva ZLP-VT-2021-0381

ID: 2022/10 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

16.8.2022

Začiatok účinnosti 17.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Zmluva o mlčanlivosti

ID: 202209 – MK hlas

3.8.2022

Začiatok účinnosti 4.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ MK hlas, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb ROZaNA

ID: 202208 – MK hlas

232,00 €

3.8.2022

Začiatok účinnosti 4.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH 232,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ MK hlas, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve

ID: 202207 – MIGI

3.8.2022

Začiatok účinnosti 4.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ MIGI, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo 96, 053 21 Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - IČO 36187232

Prílohy

Zmluva o prenájme

ID: 202206 – MIGI

350,00 €

1.8.2022

Začiatok účinnosti 2.8.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 22.7.2022

Suma s DPH 350,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ MIGI, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo 96, 053 21 Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - IČO 36187232

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve č.2020 MPC NP PoP2

ID: 202205 – Metodicko-pedagogické centrum

15.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Metodicko-pedagogické centrum

Dodávateľ - Sídlo Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 00164348

Prílohy

Zmluva 322 0729 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

ID: 202203 – Dobrovoľná požiarna ochrana

3 000,00 €

9.5.2022

Začiatok účinnosti 10.5.2022

Koniec účinnosti 20.8.2022

Dátum podpísania 9.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy