Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Matejovce nad Hornádom.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 26. 05. 2014

ID: 2023/007 – Centrum voľného času

24.3.2023

Začiatok účinnosti 25.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00188000

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: 2023/006 – Štatistický úrad SR

21.3.2023

Začiatok účinnosti 5.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Štatistický úrad SR

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

ID: 2023/005 – Centrum voľného času

1 020,06 €

27.2.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 23.2.2023

Suma s DPH 1 020,06 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00188000

Prílohy

Zmluva o úvere č.18/005/23 – Municipálny úver – Univerzál

ID: 2023/004 – Prima banka Slovensko

62 000,00 €

2.2.2023

Začiatok účinnosti 3.2.2023

Koniec účinnosti 1.2.2033

Dátum podpísania 2.2.2023

Suma s DPH 62 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžová 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Popis

Zmluva na odchyt túlavých psov v obci Matejovce nad Hornádom

ID: 2023/003 – Útulok šťastný psík

24.1.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Útulok šťastný psík

Dodávateľ - Sídlo , 053 21 Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - IČO 42110173

Prílohy

Zmluva na odchyt túlavého psa – jednorázová

ID: 2023/002 – Útulok šťastný psík

156,00 €

24.1.2023

Začiatok účinnosti 25.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH 156,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Útulok šťastný psík

Dodávateľ - Sídlo , 053 21 Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - IČO 42110173

Prílohy

Dodatok č. 25 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení KO z obce č. 6000/2002/V-13

ID: 2023/01 – Brantner Nova s.r.o.

5.1.2023

Začiatok účinnosti 6.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Brantner Nova s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31659441

Prílohy

Zmluva o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí

ID: 2022/17 – Ing. František Stanislav

28.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2028

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Ing. František Stanislav

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

ID: 2022/16 – Branislav Mikolaj

14.12.2022

Začiatok účinnosti 15.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Branislav Mikolaj

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní balíčka služieb „Zborovňa Komplet“ č. VK/22/11/003

ID: 2022/15 – KOMENSKY

14.12.2022

Začiatok účinnosti 15.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Park mládeže 1/360, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 43908977

Prílohy

Zmluva -audit

ID: 2022/14 – PROFI Audit

960,00 €

15.11.2022

Začiatok účinnosti 16.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2022

Suma s DPH 960,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ PROFI Audit, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo J. Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 44897294

Prílohy

Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí prostriedkov na vzdelávanie

ID: 202213 – Centrum voľného času

419,00 €

7.11.2022

Začiatok účinnosti 7.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH 419,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00188000

Prílohy