Preskočiť na obsah

Súčasnosť

Samosprávny kraj

Košický

Okres

Spišská Nová Ves

Región


Spišský

Počet obyvateľov


551

Rozloha

362 ha

Prvá písomná zmienka


v roku 1320

Obec Matejovce nad Hornádom leží na južnom úpätí Slovenského rudohoria v oblasti, ktorá sa vyznačovala intenzívnou banskou činnosťou. Rozkladá sa pozdĺž toku rieky Hornád a Slovenských železníc.
Obec leží pozdĺž rieky Hornád, obklopená zo všetkých strán krásnymi lesmi, lúkami a kopcami. Stredom obce preteká potôčik Laník a nad tým všetkým sa týčia vrchy Námeška a Hlopčiška.

Organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor 
V roku 1903 bol založený DHZ a bola zakúpená použitá ročná, ručná štvorkolesová striekačka rok výroby 1899.
Každoročné sa hasiči zúčastňujú okrskových súťaží. Základňu Dobrovoľného hasičského zboru tvoria družstvo dorastencov, dorasteniek, ženy a muži. Obec reprezentujú aj deti – mladý hasiči – PLAMEŇ. DHZ získal niekoľko ocenení. Činnosť DHZ v okrsku bola vyhodnotená v roku 2000 a 2002 ako najlepšia.
V roku 2003 Dobrovoľný hasičský zbor obdržal od Okresného výboru Sp.Nová Ves oprávnenie nosiť medailu „ZA ZÁSLUHY“
Je to organizácia ktorá okrem svojich základných povinnosti pri požiarov, je na pomoci aj obecnému úradu pri rôznych prácach.

Klub dôchodcov pri Obecnom úrade v Matejovciach nad Hornádom 
Dňa 1. apríla 2001 vznikla organizácia Jednoty dôchodcov v Matejovciach nad Hornádom, ktorá pracovala do decembra 2003. Od 1. 1. 2004 sa členovia rozhodli svoju činnosť vykonávať pod názvom Klub dôchodcov pri Obecným úradom.
Ich činnosť spočíva spoločným posedením fašiangovým návštevou kultúrnych pamiatok v blízkom okolí ako aj organizovaním Fatimských sobôt na Levočskej hore. V letnom období spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi organizujú turistické trasy v okolí obci s pečením dobrých a chutných jedál v prírode.

Budúcnosť a rozvoj

Obec má spracovaný územný plán. Rozvoj obce sa inplementuje do agroturistiky, vidieckeho turizmu a rozvojom poľnohospodárstva.

V spolupráci s občianskym združením ROZVOJ SPIŠ a združením 4 obcí a 2 miest bol zrealizovaný pod názvom: „Rozvoj cestovného ruchu na strednom Spiši: Kraj Galmusu – sieť značených peších, cykloturistických a bežeckých turistických trás“
– Realizáciou tohto projektu sa predĺži existujúci červený turistický chodník z Poráča do Matejoviec a napojí sa na turistický chodník v smere na skalný hríb Markušovce
– Predĺženie súčasnej v teréne nezaznačenej cykloturistickej trasy Spišské Vlachy – Olcnava až do Matejoviec popri vodopádu Sikľavá skala.
Podrobnosti o uvedenom projekte je možné nájsť na stránke www.galmus.s
k