Komisie OZ

Komisia finančná:
Anastázia Adamcová – predseda
Daniela Schmidtová – člen

Komisia stavebná:
Ing. Peter Kováč – predseda
Ladislav Dolanský – člen

Komisia kultúrna a športová:
Renáta Hurajtová – predseda
Miloš Michalko – člen

Komisia životného prostredia:
Ladislav Dolanský – predseda
Ing. Peter Kováč – člen

Komisia verejného záujmu:
Miloš Michalko – predseda
Anastázia Adamcová – člen                                                                                                                            
Renáta Hurajtová – člen

Zverejnené 9. novembra 2021.
Bez úpravy .