Preskočiť na obsah

Komisie OZ

Komisia finančná, kultúrna a športová

Ing. Juraj Kaščák – predseda

Jozef Brajer – člen

Bc. Miroslav Hurajt – člen

Bc. Veronika Volfová – člen

Renáta Hurajtová – člen

Komisia stavebná a životného prostredia

Jozef Brajer – predseda

Mgr. Jozef Smotrila – člen

Michal Nechala – člen

Ing. Peter Kováč – člen

Ladislav Dolanský – člen

Ing. arch. Jaroslav Hasaj – člen

Komisia na ochranu verejného záujmu

Mgr. Jozef Smotrila – predseda

Jozef Brajer – člen

Bc. Miroslav Hurajt – člen