Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Bc. Miroslav Hurajt

Zástupca starostky, poslanec

miroslav.hurajt8@gmail.com +421 908 655 002

Mgr. Jozef Smotrila

Poslanec

jozefsmotrila@gmail.com +421 944 211 443

Michal Nechala

Poslanec

nechalamichal@gmail.com

 Ing. Juraj Kaščák    

Poslanec

kascak.juraj1@gmail.com +421 903 640 863

 Jozef Brajer

Poslanec

jozef.brajer@gmail.com +421 903 524 390