Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Renáta Hurajtová

Zástupca starostu, Poslankyňa

Anastázia Adamcová

Poslankyňa

Ladislav Dolanský

Poslanec

 Ing. Peter Kováč    

Poslanec

 Miloš Michalko

Poslanec

Zverejnené 8. novembra 2021.
Upravené 16. novembra 2021.