Materská škola

Mgr. Terézia Halčínová

Riaditeľka

materskaskola@obecmatejovcenadhornadom.sk 0911266298

Z histórie

1948

Materská škola bola zriadená 1. septembra 1948 a bola umiestnená v byte riaditeľa národnej školy, kde mala k dispozícii na svoje účely dve menšie miestnosti, a to učebňu a šatňu.

1967

Po dostavaní novostavby ZDŠ, sa od 1. septembra 1967 presťahovala do tejto budovy. Na svoju prevádzku dostala jednu miestnosť, ktorá slúžila súčasne ako učebňa a miestnosť na hranie.

1974

V roku 1974 sa začala stavať nová budova MŠ.

1976

Dokončená bola v roku 1976. V novej jednotriednej MŠ s celodennou prevádzkou sa začala prevádzka s 30 deťmi. Deti často vystupovali v kultúrnom dome, spoločne so žiakmi ZŠ sa každoročne zúčastňovali karnevalov a výletov do prírody.

Dnes 
Obec má aj dve školské zariadenia a to:
– Materskú školu a
– Školskú jedáleň pri Materskej škole

Materská škola je taktiež jednotriedna s celodennou prevádzkou. V školskej jedálni sa stravujú aj žiaci základnej školy a dôchodcovia.

Zverejnené 9. novembra 2021.
Upravené 28. apríla 2022.