Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Matejovce nad Hornádom.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o mlčanlivosti

ID: 202209 – MK hlas

3.8.2022

Začiatok účinnosti 4.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ MK hlas, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb ROZaNA

ID: 202208 – MK hlas

232,00 €

3.8.2022

Začiatok účinnosti 4.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.7.2022

Suma s DPH 232,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ MK hlas, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 45352305

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve

ID: 202207 – MIGI

3.8.2022

Začiatok účinnosti 4.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ MIGI, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo 96, 053 21 Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - IČO 36187232

Prílohy

Zmluva o prenájme

ID: 202206 – MIGI

350,00 €

1.8.2022

Začiatok účinnosti 2.8.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 22.7.2022

Suma s DPH 350,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ MIGI, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo 96, 053 21 Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - IČO 36187232

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve č.2020 MPC NP PoP2

ID: 202205 – Metodicko-pedagogické centrum

15.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Metodicko-pedagogické centrum

Dodávateľ - Sídlo Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 00164348

Prílohy

Zmluva 322 0729 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

ID: 202203 – Dobrovoľná požiarna ochrana

3 000,00 €

9.5.2022

Začiatok účinnosti 10.5.2022

Koniec účinnosti 20.8.2022

Dátum podpísania 9.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

ID: 202202 – Dobrovoľný hasičský zbor

1 000,00 €

8.4.2022

Začiatok účinnosti 8.4.2022

Koniec účinnosti 15.12.2022

Dátum podpísania 7.4.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Dobrovoľný hasičský zbor

Dodávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom, 053 21 Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

ID: 202201 – Obecný futbalový klub

3 000,00 €

8.4.2022

Začiatok účinnosti 8.4.2022

Koniec účinnosti 15.12.2022

Dátum podpísania 7.4.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Obecný futbalový klub

Dodávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom, 053 21 Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - IČO 50595598

Prílohy

Kúpna zmluva

Jarab

152,00 €

31.3.2022

Začiatok účinnosti 31.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.3.2022

Suma s DPH 152,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Jarab, Jarabová, Blaško, Blašková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla

Alphabet partner s.r.o.

108,00 €

30.3.2022

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 108,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Dodatok č. 3 k zmluve

30.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ obyvateľom obce

31.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy