VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
3. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2023 − 17. januára 2023
Kategória

Prílohy