Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.3/2021 Územného plánu obce Matejovce nad Hornádom