Zverejnenie elektronickej adresy pre vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené
9. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. decembra 2022 − 22. januára 2023
Kategória

Prílohy