Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva 2022

Zverejnené
13. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. decembra 2022
Kategória

Prílohy