Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Matejovce nad Hornádom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
23. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. januára 2023 − 6. februára 2023
Kategória

Prílohy