Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Matejovce nad Hornádom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
3. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2023 − 17. februára 2023
Kategória

Prílohy