Preskočiť na obsah

VZN č. 7-2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej