VZN č. 7-2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

Zverejnené
31. decembra 2009
Kategória

Prílohy