Preskočiť na obsah

VZN č. 5-2017 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Matejovce nad Hornádom č. 2-2012 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností