Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2012 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností