VZN č.  1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
23. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. januára 2023 − 6. februára 2023
Kategória

Prílohy