VZN č. 1-2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Zverejnené
31. marca 2015
Kategória

Prílohy