VZN č. 1-2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách…

Zverejnené
31. decembra 2013
Kategória

Prílohy