Uznesenia z 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zverejnené
4. júla 2022
Kategória

Prílohy