Územný plán obce Matejovce nad Hornádom, zmeny a doplnky č.3/2021

Zverejnené
14. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. februára 2022
Kategória

Prílohy