Preskočiť na obsah

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022 – 2024 – 2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu