Stavebné povolenie „IBV 20 RD Matejovce nad Hornádom“

Zverejnené
1. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2023 − 15. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/2

Prílohy