Preskočiť na obsah

Príloha č. 4 k VZN 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Matejovce nad Hornádom na rok 2023