Preskočiť na obsah

Príloha č. 4 k VZN 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Matejovce nad Hornádom