Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
27. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2023 − 1. februára 2023
Kategória

Prílohy