Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
13. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. januára 2023 − 18. januára 2023
Kategória

Prílohy