Plán rozvoja verejných vodovod a kanalizácii KSK – stanovisko

Zverejnené
11. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. februára 2022 − 26. februára 2022
Kategória

Prílohy