Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Matejovce nad Hornádom na obdobie 1. polroku 2023 – návrh

Zverejnené
16. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2023 − 30. januára 2023
Kategória

Prílohy