Oznámenie o vybavení petície

Zverejnené
28. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2022 − 31. marca 2022
Kategória

Prílohy