Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Zverejnené
8. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. septembra 2022 − 29. septembra 2022
Kategória

Prílohy