Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Zverejnené
12. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. septembra 2022 − 4. októbra 2022
Kategória

Prílohy