Oznam o prerušení dodávky elektriny

Zverejnené
13. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. apríla 2022 − 4. mája 2022
Kategória

Prílohy