Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené
31. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2022 − 30. septembra 2022
Kategória

Prílohy