Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 2/2023 ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 3/2021 záväznej časti Územného plánu obce Matejovce nad Hornádom