Návrh VZN č. 3/2023 ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 3/2021 záväznej časti Územného plánu obce Matejovce nad Hornádom

Zverejnené
10. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2023 − 24. mája 2023
Kategória

Prílohy