Preskočiť na obsah

Dodatok č .4 k VZN č. 2-2009 o úhradách za služby poskytované obcou Matejovce nad Hornádom