Dodatok č .4 k VZN č. 2-2009 o úhradách za služby poskytované obcou Matejovce nad Hornádom

Zverejnené
31. decembra 2009
Kategória

Prílohy