Dodatok č. 3 k VZN 1/2018

Zverejnené
14. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2022 − 30. septembra 2022
Kategória

Prílohy