Dodatok č.2 k VZN 2/2015

Zverejnené
21. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. novembra 2022 − 5. decembra 2022
Kategória

Prílohy