Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 7-2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Matejovce nad Hornádom