Aktívne zálohy ozbrojených síl SR

Zverejnené
17. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. júna 2022 − 30. júna 2022
Kategória

Prílohy