Preskočiť na obsah

120. výročie založenia DHZ Matejovce nad Hornádom

Zverejnené 5.9.2023.

Kategória

Letný augustový víkend (18. – 19. 8. ) patril v našej obci oslavám hasičského zboru. Jeho v poradí 120. výročie si prišlo do našej obce pripomenúť niekoľko desiatok návštevníkov a hostí nielen zo Slovenska ale i zo zahraničia. Pozvanie prijali DHZ Šamorín, DHZ Soblahov a DHZ Priekopa, OSP Bielewo, XIII. okrsok Budapešť, SDH Klatovy, SDH Vranov u Benešova i delegácia z Benešova a Jablonna nad Vltavou. Všetky tieto zbory nám predviedli ukážky a prezentáciu historickej hasičskej techniky ako napr. ukážku hasenia s historickým rebríkom, ukážku hasenia detí s historickou ručnou striekačkou, hasenie parnou striekačkou, ale i modernou technikou a ukážkami záchranných akcií. Slovenský červený kríž zabezpečil ukážky prvej pomoci. Nechýbala ukážka hasenia ani s našou historickou ručnou striekačkou Angelikou a o poriadnu šou sa postarali hasiči pripravenou lávou peny v ktorej sa deti parádne vyšantili, nakoľko bolo celý deň zabezpečené luxusné počasie.

Po skončení výstav a ukážok sa akcia presunula z futbalového ihriska na multifunkčné ihrisko kde bol pripravený kultúrny program, skákací hrad, gastro zóna a predajné stánky. Starostka obce otvorila kultúrny program a privítala všetkých účinkujúcich i hostí. Ako prví sa predstavili mladé talenty z obce Šimonko Somentál s hrou na cimbale, Hanka Brajerová a Ninka Furinová ohúrili divákov svojim spevom a následne sa predstavili folklórne súbory Rudňanka, Rozmarín, Harihovčan, duo ľudových spevákov z Markušoviec a samozrejme naše Brežinky, ktoré si prizvali našich seniorov z FS Matejovčan. Po týchto vystúpeniach nasledovalo žrebovanie tomboly, ktorá bola vďaka sponzorom veľmi štedrá a lákavá. Pred samotnou večernou zábavou o ktorú sa postarala hudobná skupina Tenor nám vystúpenia spestril Pavol Dzurík s hrou na saxofóne.

Počas celého dňa bol k dispozícii aj obecný stánok v ktorom sa varil guláš pre účinkujúcich i hostí, čapovalo sa pivo a predávali sa tričká s trefným názvom pre každodenný život v obci „FURT DACO“, ktoré sa takmer do posledného kusu vypredali.

V nedeľu 19. 8. sa zišli všetci hasiči i cirkevná verejnosť na slávnostnej sv. omši po ktorej nasledovala slávnostná členská schôdza pri príležitosti 120. výročia založenia DHZ Matejovce nad Hornádom.

Pevne veríme, že si všetci toto podujatie užili rovnako ako my a tešíme sa už teraz na ďalšie kultúrne podujatia. Veľmi pekne ďakujeme celému obecnému tímu i tímu našich hasičov, predovšetkým však predsedovi DHZ Ladislavovi Dolanskému za prípravu tohto podujatia a v neposlednom rade i všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli toto podujatie uskutočniť.