Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebných prác Kolónia I

Zverejnené 1.3.2024.

Kategória

Oznamujeme Vám,

že spoločnosť VSD a. s. plánuje v termíne od 15. marca 2024 realizovať stavbu IBV 20RD_VN, TS, NN_ŠK17616/2020 podľa stavebným úradom overenej projektovej dokumentácie.

Stavbou dotknuté nehnuteľnosti budú po ukončení stavby uvedené do stavu blízkemu pôvodnému.

Všetky použité prostriedky a prípadné vzniknuté odpady budú bezprostredne po ukončení prác odstránené v zmysle citovaného rozhodnutia, v ktorom stavebný úrad povoľuje predmetnú stavbu.