Preskočiť na obsah

Pridelená dotácia „Kamienkovo“

Zverejnené 1.10.2023.

Kategória

Dajme veciam a miestam druhú šancu ✅️
Púšťame sa do akcie „Kamienkovo“ – relaxačnej a náučnej zóne kde v prvej fáze začíname s opravou tohto chátrajúceho prístrešku, ktorý vďaka dotácii z Košického samosprávneho kraja – https://web.vucke.sk/sk/ dostane nový rozmer 🤩. Jedná sa o dotáciu v hodnote 1 500€ čo je na naše dedinské pomery celkom slušný peniaz 😎 a my máme z toho obrovskú radosť, ale i starosť 🙃, pretože to ideme rekonštruovať svojpomocne, a tak oceníme každú pomoc a aktívnych občanov našich Matejoviec 😊

Zámerom projektu je vytvorenie jedinečnej oddychovej zóny a premena skládky odpadu za účelom zlepšenia verejného priestranstva v časti bývalého kameňolomu v obci, ktorá dlhé roky chátra. Vytvorí sa priestor pre aktívny oddych detí, dôchodcov, turistov, cyklistov a celej obecnej verejnosti.

Podrobný opis projektu

Východisková situácia

V súčasnosti je areál bývalého kameňolomu využívaný ako zberňa stavebného a bio odpadu, niekedy sa tam však nájde aj iný odpad, ktorý tento priestor znehodnocuje. V blízkosti sa nachádza priestor na zloženie dreva po ťažbe z obecného urbáru. Projektom chceme zabezpečiť vyplanírovanie tohto priestoru, odstránenie skládok odbadu a vybudovať oddychovú zónu s prvkami drevenej a kamennej infraštruktúry pre aktívny oddych detí a mládeže. Toto miesto každoročne slúži aj na organizovanie obecného podujatia pod záštitou dobrovoľných hasičov obce, a to Vatry pri príležitosti osláv sv. Floriána – patróna hasičov. Pred 15 rokmi tu bol vybudovaný altánok, ktorý však chátra a je potrebné ho rekonštruovať a vytvoriť v jeho okolí ohniská pre organizovanie týchto komunitných podujatí i individuálnych opekačiek a grilovačiek. Areál sa nachádza na parcele č. 262/1

Spôsob realizácie projektu

Medzi hlavné aktivity ktoré v Kamienkove plánujeme patria kultúrne podujatie, športové podujatia, komunitné opekačky, enviromentálna výchova a trávenie voľného času v obklopení prírody. Aby sme to však mohli realizovať potrebujeme priestor vypratať a zarovnať. Upravený priestor chceme nakoniec doplniť o drobnú drevenú infraštruktúru /lavičky, ohniská, / labyrint z kameňa, detské ihrisko z prírodných materiálov a opraviť altánok pre zabezpečenia tieňa i bezpečia v prípade dažďa. Všetky tieto aktivity by mali trvať zhruba 2 – 3 mesiace.
Primárnou cieľovou skupinou je široká obecná verejnosť, ktorá bude vyzvaná na participáciu pri samotnej realizácii. Sú to teda všetci od malých zvedavcov a pomocníkov po aktívnych dôchodcov.
Ďalšou významnou skupinou sú vlastníci lesa a trávnych porastov v katastri obce, ktorí môžu tento priestor využiť na stretávanie sa a informovať vďaka info tabuli o aktivitách združenia urbariátu. Postupne bude informačných a náučných tabulí pribúdať, aby sme mohli vychovávať ďalšie generácie uvedomelých lesníkov, ochrancov prírody i kultúrnych hodnôt úzko spätých s prírodou /edukácia o druhoch dreva, o ťažbe, ochrane lesa a stromov….)

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Plánovanými úpravami vznikne bezpečné miesto na oddych, kultúru a šport a prinesie pozitívnu zmenu v trávení voľného času. Podporením tohto projektu sa sprístupní nádherný priestor, ktorý obec skrášli a skvalitní i životné prostredie. Zároveň sa toto miesto stane východiskovým bodom pri plánovanom náučnom chodníku pastiera Mateja za účelom spoznávania matejovského chotára. Nadväzovať budeme na spoluprácu a participáciu všetkých aktivných združení v obci od škôlky, školy, cez občianske združenia, športovcov, folkloristov až po dôchodcov z domova dôchodcov. Projektom sa podporia medziľudské vzťahy, vytvorí sa priestor pre stretávanie ľudí všetkých vekových kategórií, zlepší sa životné prostredie a zamedzí sa znečisťovaniu tohto areálu. V budúcnosti tu plánujeme pravidelne organizovať kultúrne, športové a edukačné podujatia a pokračovať v zatraktívňovaní oddychovej zóny pre návštevníkov obce, cykloturistov i rôzne skupiny za účelom napr. teambuldingov, guľáš partii, osláv životných jubileí a pod.