Preskočiť na obsah

DHZ

Dejiny hasičského zboru v Matejovciach nad Hornádom siahajú do roku 1903. Založený bol dobrovoľný hasičský zbor a kúpená hasičská striekačka. V roku 1934 mal hasičský zbor 14 členov, zbor vykonal 7 cvičení, mal štvorkolesovú striekačku a 140 metrov hadíc.

V rokoch 1952 – 1953 bola vybudovaná nová požiarna zbrojnica.
V roku 1954 obdržala obec motorovú striekačku.
V roku 1975 mal hasičský zbor organizované dve požiarne družstvá.
V roku 1987 vznikol nový dobrovoľný hasičský zbor.
V roku 2000 bolo založené i družstvo dorastencov.