Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Matejovce nad Hornádom.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 10.6.2024

Začiatok účinnosti 1.10.2024

Koniec účinnosti 30.9.2025

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 10.6.2024

Začiatok účinnosti 1.9.2024

Koniec účinnosti 31.8.2025

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.5.2024

Začiatok účinnosti 29.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.5.2024

Začiatok účinnosti 18.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 2 449,96 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Stanislavová Marta, Vrabeľ Ján, Hadušovský Henrich, Hozza Peter,Filip Tibor, Olekšáková Emília, Vadel Ondrej, Kozák Jozef , Gyimotyová Mariana, Kocurková Emília, Vrabľová Ľudmila, Kozáková Marta, Surovcová Agnesa, Filip Jozef

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 26.3.2024

Začiatok účinnosti 16.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 152,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Blaško Ján, Blašková Lýdia, Jarab Vladimír, Jarabová Terézia

Dodávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Dodávateľ - IČO 00329363

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.4.2024

Začiatok účinnosti 10.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 13 524,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Markušovce

Objednávateľ - Sídlo Michalská 51, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329355

Dodávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Dodávateľ - IČO 00329363

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.4.2024

Začiatok účinnosti 19.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.4.2024

Začiatok účinnosti 13.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 4 920,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ IKF Service, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Karpatská 15, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 36504254

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.4.2024

Začiatok účinnosti 12.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 24 804,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ VF EnviroPro s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Brusník 1451/20, 053 11 Smižany

Dodávateľ - IČO 51896371

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.4.2024

Začiatok účinnosti 4.4.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 4 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Obecný futbalový klub Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - Sídlo , 053 21 Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - IČO 50595598

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dátum podpísania 29.3.2024

Začiatok účinnosti 30.3.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 21.3.2024

Začiatok účinnosti 22.3.2024

Koniec účinnosti 22.3.2034

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy