Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Matejovce nad Hornádom.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva na odchyt túlavých psov v obci Matejovce nad Hornádom

ID: 2023/003 – Útulok šťastný psík

24.1.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Útulok šťastný psík

Dodávateľ - Sídlo , 053 21 Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - IČO 42110173

Prílohy

Zmluva na odchyt túlavého psa – jednorázová

ID: 2023/002 – Útulok šťastný psík

156,00 €

24.1.2023

Začiatok účinnosti 25.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH 156,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Útulok šťastný psík

Dodávateľ - Sídlo , 053 21 Matejovce nad Hornádom

Dodávateľ - IČO 42110173

Prílohy

Dodatok č. 25 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení KO z obce č. 6000/2002/V-13

ID: 2023/01 – Brantner Nova s.r.o.

5.1.2023

Začiatok účinnosti 6.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Brantner Nova s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31659441

Prílohy

Zmluva o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí

ID: 2022/17 – Ing. František Stanislav

28.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2028

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Ing. František Stanislav

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

ID: 2022/16 – Branislav Mikolaj

14.12.2022

Začiatok účinnosti 15.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Branislav Mikolaj

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní balíčka služieb „Zborovňa Komplet“ č. VK/22/11/003

ID: 2022/15 – KOMENSKY

14.12.2022

Začiatok účinnosti 15.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Park mládeže 1/360, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 43908977

Prílohy

Zmluva -audit

ID: 2022/14 – PROFI Audit

960,00 €

15.11.2022

Začiatok účinnosti 16.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2022

Suma s DPH 960,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ PROFI Audit, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo J. Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 44897294

Prílohy

Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí prostriedkov na vzdelávanie

ID: 202213 – Centrum voľného času

419,00 €

7.11.2022

Začiatok účinnosti 7.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH 419,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00188000

Prílohy

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena

ID: 2022/12 – MIGI

4,00 €

7.11.2022

Začiatok účinnosti 7.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH 4,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ MIGI, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 36187232

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

ID: 2022/11 – Jarab Peter

21.10.2022

Začiatok účinnosti 22.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Jarab Peter

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

ID: 202210 – Brantner Nova

7.10.2022

Začiatok účinnosti 7.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ Brantner Nova

Dodávateľ - Sídlo Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31659641

Prílohy

Zmluva ZLP-VT-2021-0381

ID: 2022/10 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

16.8.2022

Začiatok účinnosti 17.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Matejovce nad Hornádom

Objednávateľ - Sídlo Matejovce nad Hornádom č. 97, 053 21 Markušovce

Objednávateľ - IČO 00329363

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy