Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Upravené
11. nov 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. februára 2021 − 28. februára 2022