Prerušenie distribúcie elektriny.

Upravené
11. nov 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2021 − 25. novembra 2021