Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Upravené
19. nov 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2021 − 19. novembra 2021